Ad Verbum | Jazyková škola Jihlava

 

Jazyková škola Ad Verbum funguje od září 2015. Nabídku výuky a kurzů, jakožto i vyučovaných jazyků neustále rozšiřujeme a přizpůsobujeme Vašim potřebám a poptávce.

Klientům můžeme zaručit profesionální vedení kurzů, důraz na komunikaci v cizím jazyce, moderní výukové metody, příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.

Nejsme anonymní instituce  – zakládáme si na individuálním přístupu, proto preferujeme osobní kontakt s klientem před zahájením kurzu. Jsme připraveni vyjít vstříc Vašim požadavkům, abyste se k nám rádi vraceli.

Mezi stálou nabídku vyučovaných jazyků patří kromě angličtiny také němčina, čeština pro cizince, a švédština.

Stálým klientům poskytujeme věrnostní slevy z kurzovného.

Osobní přístup lektorů

Komunikaci s klienty, organizační záležitosti a řízení jazykové škokly Ad Verbum zajišťuje její provozovatelka Bc. Jana Trnková Drahotušská, která má více než desetiletou praxi  s výukou anglického jazyka.

Všichni naši lektoři jsou vysoce profesionální a kvalifikovaní. Jazyková škola Ad Verbum nabízí i výuku AJ s rodilým mluvčím.

Naši lektoři

Petr Pádivý – anglický jazyk, švédský jazyk

Eva Koprová – anglický jazyk

Bc. Lucie Fišerová – anglický jazyk

Pavel Tomek – anglický jazyk

Lee Walsh – anglický jazyk, rodilý mluvčí (UK)

Frederick Douglas – anglický jazyk, rodilý mluvčí (UK)

David Smith – anglický jazyk, rodilý mluvčí (UK)

Mgr. Michal Kameník – německý jazyk

Andrea Čapková – anglický jazyk

Klára Rychecká – německý jazyk

 

Se zájemci o studium v naší jazykové škole si nejprve domluvíme osobní schůzku v prostorách JŠ, kde se seznámíme s vašimi individuálními potřebami, přáními a představami o průběhu kurzu, či individuální výuky, a zařadíme Vás do kurzu tak, aby pro Vás byl kurz v naší jazykové škole co nejpřínosnější. Tato osobní schůzka vlastně funguje jako ukázková hodina, protože Vás během ní seznámíme s výukovými postupy, které jsou šité na míru Vašim individuálním potřebám.

Samozřejmostí jsou vstupní rozřazovací testy pokročilosti v cizím jazyce před zahájením výuky ZDARMA. Ty ovšem vždy kombinujeme s pohovorem dle pokročilosti klienta pokud možno v cizím jazyce.

Jednou z priorit naší jazykové školy je vést klienta k samostatné komunikaci v cizím jazyce, proto je převážná část výuky (dle úrovně kurzu) vedena v cizím jazyce. Nabízíme také čistě konverzační kurzy či individuální hodiny, kde se můžeme zaměřit na konkrétní témata dle vašich přání.

Zajišťujeme kurzy pro děti i dospělé, konverzační kurzy i přípravu k maturitě, státní jazykové zkoušce, či Cambridgeským zkouškám (FCE, CAE) včetně zkušebních testů a doplňujících studijních materiálů.

Klientská zóna

Na webových stránkách v klientské zóně zveřejňujeme probrané učivo, takže i v případě vaší neúčasti na hodině nezůstanete pozadu. Pokud se nemůžete hodiny zúčastnit, pošleme Vám doplňující materiály pro samostudium.

Ukázková hodina – pohovory na zápisech do kurzů

Na začátku semestru Vás zveme k  zápisu do kurzů. Během zápisu budou probíhat individuální pohovory s novými studenty, kde Vás seznámíme s principy výuky v naší jazykové škole a s tím, co můžete od výuku u nás čekat.

Protože jsou lekce v naší jazykové škole šité na míru Vašim individuální potřebám, není ani možné předvést  ukázkovou lekci pro širší skupinu potenciálních studentů, jejichž individuální potřeby předem neznáme, tak, aby měla lekce vypovídající hodnotu.

Ukázková hodina tedy probíhá jako individuální pohovor s každým z Vás.

V případě, že Vám nebude termín zápisu vyhovovat, kontaktuje nás prosím a sjednáme si s Vámi schůzku jindy. Totéž platí i během školního roku.

V průběhu školního roku se mohou noví zájemci po domluvě přijít podívat do některého z probíhajících kurzů.