Časté dotazy

Odeslal/a jsem přihlášku, kdy se dozvím termín výuky?

Ohledně termínu výuky Vás budeme co nejdříve kontaktovat. Pokud se jedná o přihlášku k individuální výuce, většinou je možné zahájit ji prakticky ihned a kdykoli, i během prázdnin. Jedná-li se o přihlášku do skupinového kurzu, ty otevíráme vždy na začátku školního roku nebo v pololetí, přihlášky ke skupinové výuce je tedy třeba zaslat před zahájením semestru. Ve skupinových kurzech se snažíme udělat maximum pro to, aby studenti, kteří budou zařazeni do stejné skupiny, byli na co nejpodobnější úrovni jazyka. Proto Vám ihned po odeslání přihlášky většinou nemůžeme hned sdělit např. kolik studentů ve Vašem kurzu bude. Kurzy pro více než 5 studentů ve skupině nerealizujeme.

Je možné se přihlásit do skupinového kurzu i během školního roku?

Ve výjimečných případech se na tom můžeme domluvit. Je ale možné kdykoli při dostatečném počtu účastníků kurzu (alespoň 2), otevřít nový kurz.

Proč nejsou předem vypsané termíny kurzů?

Důvodem je to, že se snažíme přizpůsobit výuku i v případě skupinových kurzů do maximální možné míry individuálním potřebám studentů. I když v případě skupinové výuky to vždy nejde úplně stoprocentně, naším cílem je poskládat skupinky tak, aby byla jazyková úroveň studentů stejná nebo velmi podobná a aby se příliš nelišily ani jejich cíle a představa o výuce. To samozřejmě vyžaduje více organizace a komunikace s klienty. Mimo jiné se také snažíme přizpůsobit termín výuky jejich časovým možnostem. Naším cílem není za každou cenu poskládat skupinu, ale vytvořit skupinu studentů tak, aby výuka byla pro ně co nejpřínosnější.

Vzhledem k ceně výuky se chci zapsat do kurzu pro více osob. Mám jistotu, že se kurz na mé úrovni pro např. 5 osob otevře?

Tuto jistotu Vám bohužel v souvislosti s naší snahou klást důraz na to, aby členové skupiny byli jazykově vyrovnaní slíbit nemůžeme. Samozřejmě, bude-li to možné, vyjdeme Vám vstříc. Prioritní pro nás je ale to, aby výuka byla kvalitní a tomu je třeba přizpůsobit složení skupiny.

Jak je to s nabídkou dětských kurzů?

Dětské kurzy organizujeme. Zpravidla každý rok otevíráme kurzy pro děti ZŠ i studenty SŠ, zde jsou velmi oblíbené konverzační kurzy AJ s rodilým mluvčím.

Nabízíme i výuku mladších – předškolních dětí, buď individuálně nebo i skupinově za předpokladu, že se sejde skupinka dětí odpovídajícího věku.

Za jak dlouho se při studiu jazyka v jazykové škole Ad Verbum dostanu na vyšší úroveň?

To je velmi individiální záležitost a protože výuku přizpůsobujeme individuálním potřebám studentů, nemáme jednu konkrétní „zaručenou“ výukovou metodu, která by Vás měla v určitém časovém horizontu „zaručeně“ posunout na další level. Dle individuálních potřeb studenta využíváme kombinaci metod, která jsou v daném případě vhodné. Základem je u nás vždy důraz na komunikaci a schopnost myšlení a vyjadřování se v daném jazyce. Vždy se snažíme udělat maximum pro to, abychom studentovi pomohli dosáhnout stanoveného cíle.

Jak je to s platbou za výuku? Je možná ukázka výuky zdarma?

Skupinové kurzy se platí předem za celé pololetí (tedy 18 týdnů). Může se stát, že vlivem např. státních svátků se pololetí mírně protáhne. V tom případě můžeme druhé pololetí úměrně zkrátit. Pokud se do konce školního roku nestihnou vybrat všechny předplacené lekce, během prázdnin provádíme vyúčtování a studenty kontaktujeme ohledně řešení (vrácení nevybrané částky za lekce nebo převedení lekcí do dalšího pololetí).

Individuální výuka se platí minimálně 5 lekcí předem a dle docházkových listů vždy na konci měsíce provádíme kontrolu předplacených/vybraných lekcí. V případě, že je třeba zase doplatit, Vás kontaktujeme, vy nemusíte nic hlídat. Pokud si přejete výuku k nějakému datu ukončit, dáte nám vědět a k tomuto termínu provedeme vyúčtování.

Ukázkové hodiny zdarma organizujeme před zápisem do nového školního roku a je možné se na ně hlásit prostřednictvím našich webových stránek. Během školního roku je možné se po domluvě jít podívat do probíhajícího kurzu nebo si zaplatit pouze jednu zkušební lekci a po ní se rozhodnout, zda chcete výuku absolvovat.

Jak se bude postupovat např. v případě, že by opět došlo k omezení provozu kvůli vládním nařízením v souvislosti s nákazou Covid 19?

Jsme připraveni reagovat na nastalou situaci. Veškerou prezenční výuku je možné okamžitě převést na on-line formu. Případně je možné i kurzy pozastavit a dochodit prezenčně až to bude možné. O předplacený kurz tedy nepřijdete.