Materiály v klientské zóně

Kurzy dětí D2, D3 a D4 mají materiály/informace o probraném učivu a úkolech v klientské zóně.

 

V ostatních kurzech najdete materiály v klientské zóně podle domluvy s lektorem.

 

Děkujeme a věříme, že Vám klientská zóna usnadní přípravu na výuku.